Deze manager engineering uit 1962 heeft ruime ervaring met het aansturen van een multidisciplinair team binnen producerende bedrijven. Zijn medewerkers waarderen zijn coachend vermogen en hij kan goed motiveren. Op zijn initiatief en onder zijn leiding zijn bij zijn laatste werkgever diverse nieuwe werkmethoden geintroduceerd waardoor de efficientie is verbeterd. Heeft uw organisatie op engineering een nieuwe leider nodig dan kan dit wel eens de juiste kandidaat zijn.